Välkommen till

Kvalitet

AlfaLux Nordic AB skall alltid verka för att tillgodose våra kunders krav vid varje enskild order efter de förutsättningar vi har. Våra kunder skall kunna lita på att leveransen sker i rätt tid och med rätt kvalitet. Vi lämnar helhetslösningar på våra produkter och tjänster. Vi ger inte bara "produkt"- service utan även "personlig" service till kunden, där det är praktiskt möjligt.


Alla eventuella avtal med kunden, såväl skriftliga som muntliga, skall följas så att vi uppnår maximal kundnytta.


Eventuella reklamationer skall hanteras i enlighet med vår reklamationsrutin.


AlfaLux är ansluten till FTI och El-Kretsen. Alla våra huvudleverantörer är certifierade enligt ISO9001 och ISO14001.