Välkommen till

Lys- och Cirkellysrör

Lysrör är en elektrisk ljuskälla som joniserar argon och kvicksilverånga för att bli elektriskt ledande varvid UV-ljus skapas. UV-ljuset exciterar atomer i det fluorescerande lyspulver som är anbragt på glasrörets insida. När den exciterade atomen deexciteras avges synligt ljus. Glaskvaliteten i röret förhindrar UV-läckage.

Ett lysrör förbrukar ner till en tiondel så mycket energi som en glödlampa. Dessutom kan speciallysrör, i dagsläget 2009, hålla upp till 80 gånger längre än vad en glödlampa gör.


En nackdel med lysrör är dock att de innehåller kvicksilver. Därför måste lysrör tas om hand på ett särskilt sätt efter användning, och inte blandas med andra sopor. I Sverige får lysrör och glödlampor av miljöskäl inte slängas bland hushållssoporna, utan ska källsorteras som elavfall. Kommunernas återvinningscentraler tar emot allt elavfall.


På grund av att ljusspektrumet från lysrör har bandkaraktär kan det bli problem med färgåtergivning i lysrörsbelysning. Detta är särskilt märkbart vid fotografering. Man försöker kompensera detta genom olika sammansättningar av lyspulvret.

Lysrören finns i olika färgtemperaturer från 2700 kelvin ("glödljus"), 6500 kelvin ("dagsljus") och upp till 22000 kelvin (blått ljus för akvarier) och i raka, cirkulära samt av så kallad kompakttyp.


För att driva ett lysrör erfordras någon form av förkopplingsdon: tidigare användes mest en magnetisk reaktor (drossel) tillsammans med glimtändare, men idag används oftast ett integrerat elektroniskt förkopplingsdon, vilket både sparar energi och skapar en bättre ljuskomfort genom att driva röret på en högre frekvens istället för 50/60 Hz.


Lyspulvrets sammansättning ger inte bara olika färgtemperatur på ljuset. Det gör också att lysrör kan indelas i tre grupper av färgåtergivning:

Enkelfärgslysrör med ett färgåtergivningsindex (Ra) under 80.

Fullfärgslysrör med ett färgåtergivningsindex över 80. Denna är den vanligaste typen idag och är mest energieffektiv sett i lumen/watt.

Fullfärgslysrör special, med ett färgåtergivningsindex över 90. Detta används mest i grafik- och dentalindustrin.


För att ljusreglera ("dimma") lysrör erfordras speciella förkopplingsdon och dimmerutrustning. Fjärrstyrd signalering till apparatur som reglerar ljusstyrkan hos lysrör sker idag främst efter två principer; digital (DALI) respektive analog reglering (1-10 V).