Välkommen till

Begrepp inom belysning

Belysningsstyrka Lux är måttet på det ljusflöde som träffar en yta.

 

Färgtemperatur mäts i Kelvin (K) och anger ljusets färgområde. Gradtalet varierar från 2700 K till över 6000 K.

Lågt gradtal ger varmt gul-rött ljus och högt gradtal ger kallt blå-vitt ljus.

Klicka här för att se bildexempel.

 

Färgåtergivning Ra är kvaliteten på en ljuskällas förmåga att återge färger på ett naturligt och verklighetstroget sätt, det anges med ett sk Ra-index. Ra=100 innebär perfekt färgåtergivning.

 

Livslängd för samtliga lampor är medellivslängd, dvs den tid efter vilken fortfarande 50% av lamporna fungerar. Detta innebär att lampans verkliga livslängd ej nödvändigtvis är densamma som beräknad medellivslängd. Stötar och vibrationer, spänningsvariationer, temperatur och andra faktorer i omgivningen kan förändra lampans livslängd avsevärt.

 

Ljusflöde mäts i lumen (Lm) och är måttet på det totala ljuset som strålar ut från en ljuskälla. Detta värde håller alltmer på att ta över som referensvärde när man skall välja styrka på ljuskällan istället för att som förut ange watt.

 

Ljusstyrka mäts i candela (Cd) och är måttet på ljusflödet från en ljuskälla i en bestämd riktning.

 

Volt V är den spänning som lampan är konstruerad för och som ligger till grund för beräkning av livslängd och effektförbrukning.

Variationer i matningsspänningen kan märkbart påverka lampans livslängd.

 

Watt W är lampans nominella effektförbrukning som gäller då den är ansluten till den spänning som den är avsedd för. Detta värde har fram till nu varit det begrepp som avgjort vilken lampstyrka man skall välja. Från och med nu blir lumen det mått som avgör valet.

 

Energimärkning

På varje förpackning som innehåller glödlampor, lågenergilampor

eller halogenlampor skall det finnas en energimärkning från A++ till E. Klasserna F och G utgår från och med 2013/14 som ett led i EUs skärpta regelverk. Respektive klass indikerar lampans verkningsgrad eller energieffektivitet och beskriver ett samband mellan lampans effekt mätt i

watt (W) och lampans ljusflöde lumen (Lm).

På varje förpackning skall det förutom effekt och lumen även finnas information om lampans besparingspotential (%), brinntid (h) mm. En lågenergilampa har i de flesta fall energiklass A, som är den näst näst bästa klassen, medan en traditionell glödlampa hamnar kring klass E. Många av de nya LED-lamporna hamnar i den högsta klassen A++